Čo je to dyslexia?
Dá sa s poruchou čítania niečo urobiť?
Zistiť viac...
Dyslexia v rodine
Môže dieťa dyslexiu zdediť?
Zistiť viac...
AKO PREŽIŤ S DYSLEXIOU
Dyslexia nemusí byť prekážkou v dosiahnutí skvelej kariéry.
Zistiť viac...
Previous
Next

Čo je to dyslexia?

Podľa slovníka pôvodu slov je slovo dyslexia vytvorené z dys- čo znamená  zoslabený, chybný, porušený a gréckeho slova lego- čítam, hovorím. Ľudovo  povedané – dieťa si nevie správne priradiť tvary písmen k ich zvukovej podobe. Vidí písmeno, ale nevie ho „povedať“, nevie si spomenúť, ktoré to je. Potom slová prečíta nesprávne a tak mu text nedáva zmysel. Takže všetko čo má pochopiť z textu (aj matematika), mu robí problém a zákonite v tom robí množstvo chýb, prípadne sa tomu vyhýba. Názory na to čo tento stav spôsobuje sa rôznia a preto jediné od čoho sa môžeme odraziť je metóda, ktorá to bude riešiť a naučí deti čítať.

Ako uvádzajú mnohí rodičia, úľavy, zmeny známkovania a rôzne metódy nie sú účinné, ak na konci nie je výsledok. Ak by tieto opatrenia prinášali výsledok, tak by dieťa malo po ich aplikácii čítať správne a s porozumením.

co je to dyslexia

Je dyslexia  poruchou čítania a nedá sa s tým nič urobiť? Je to trvalý stav?

V prvom rade je potrebné vedieť, že veľa detí, ktoré nevedia čítať  netrpia dyslexiou a preto sa s tým dá niečo urobiť.  Schopnosť naučiť sa čítať, môže obmedziť aj fakt, že je dieťaťu ubližované na psychickej úrovni. Deti sa mu vysmievajú, dospelí sú netrpezliví a podráždení z rôznych príčin a v neposlednej miere aj spôsob, akým sa dieťa  učí čítať,  nemusí byť  ten najvhodnejší. Toto všetko sa môže odzrkadliť v tom, že dieťa nezvládne čítanie alebo číta zle aj keď má všetky predpoklady, aby to zvládlo. Je dôležité pomôcť dieťaťu odbúrať tento stres. Ak mu začnete hovoriť, že je hlúpe, lajdácke, na hodinách nepočúva učiteľku, alebo ho porovnávate s iným dieťaťom, ktoré lepšie číta, môže sa stať, že sa čítania vzdá. Tak ako aj my dospelí aj deti cítia, keď im to nejde. Nepotrebujú byť na to upozorňované. Potrebujú oporu a posmeľovanie, že to zvládnu.

Ak je dieťa neposedné, nevie sa poriadne sústrediť a ak niečo začne robiť, vydrží pri činnosti len krátko znamená to, že je dyslektik?

Dieťa je krásna a duševne zdravá bytosť. Zdravá aj kvôli tomu, že chce pomáhať, niečo robiť a byť prospešná. Čím je dieťa menšie, tým je to lepšie viditeľné. Keď ide do školy, chce v tom pokračovať a chce sa učiť. Ak však niečomu nerozumie a nikto mu to nevysvetlí, bude jeho pozornosť odbiehať k iným veciam, veľakrát namiesto pomáhania bude škodiť (vyrušovať). Nie je možné vzbudiť záujem o nejakú činnosť u niekoho, kto nerozumie tomu, čo má robiť.

Môj syn Jarko- prváčik, mal problém s čítaním a nedokázal sa na nič sústrediť. Chcela som mu veľmi pomôcť a tak som pátrala na internete a hľadala preňho doučovanie. Zo začiatku to boli horory a aj pre mňa nočné mory. Po piatich mesiacoch, Jarko sa veľmi zlepšil, čo sa týka čítania, písania diktátov a deti sa mu už v škole nesmejú, čo sa mi ako matke veľmi uľavilo. Keby sa takéto vyučovanie začalo konečne aj na našich školách, aby deti neboli zbytočne vystavené veľkému tlaku a nervozite.

M.P.

Ešte v prvej triede Eminka mala problémy s písaním a čítaním, takže jej pani učiteľka už na začiatku 2. roč. navrhovala osobitný študijný plán a konzultácie s psychológom. Hľadala som pomoc a našla som... Od novembra začala Emka chodiť do BASICu. Naozaj za pár mesiacov sa naučila čítať a písať bez chýb, čím predstihla aj iné deti , čo jej pomohlo zaradiť sa medzi bezproblémových žiakov v triede a my doma sme mali spokojné a šťastné dieťa.

Adriana – mamina Emy ( 7 rokov)

Dyslexia v rodine

Zo skúseností vieme, že existujú dva scenáre, o ktorých rodičia často hovoria. Prvým je ten, že dieťa začalo chodiť do školy a zrazu sa objavili problémy. Doteraz šikovné dieťa v škole nestíha, nedáva pozor, nevie sa sústrediť, …nečíta. Učiteľka  na to rodičov upozorňuje a tí, keďže  netušia čo s tým, hľadajú odpovede na to, čo sa deje. V snahe vyriešiť túto situáciu prichádzajú na to, že sú tu určité podobnosti, ako čítali voľakedy oni alebo blízki ľudia v ich rodine. V čase kedy oni chodili do školy sa dyslexii  nikto nevenoval a tak tými ťažkosťami nejako prešli a dostali sa z toho viac či menej sami. Mnohí hovoria, že z toho vyrástli. 

Druhým scenárom je, že rodičia vidia podobnú situáciu u svojho druhého dieťaťa alebo u dieťaťa blízkeho človeka. Ako sa hovorí, majú to denno-denne na očiach a vedia, čo to znamená sa učiť s dieťaťom, ktoré nevie čítať a porozumieť textu. Boja sa či dieťa nemá dyslexiu a chcú sa tomu vyvarovať , potrebujú radu.

dyslexia v rodine

To, že to dieťa po niekom „zdedilo dyslexiu“ môže byť, ale  aj nemusí byť pravda. Veľakrát strach spôsobí, že vidíme situáciu príliš „čierne“. Tých dôvodov môže byť viac, ale ak ich človek nepozná, priradí zlé čítanie k tomu o čom počul a o čom ľudia hovoria –  dyslexii. 

Keď sa človek naučí technicky dobre čítať, tak už vidíme  koniec cesty učenia sa čítať. Už je v cieľovej rovinke. Ak však jeho čítanie nie je dostatočne dobré na to, aby textu porozumel, je dôležité sa pozrieť na celú tú cestu podrobne. Ako sa začala, ako prebiehala. Lebo ak tu nastala chyba, tak je predčasné dieťa označovať za dyslektika.

V súčasnosti už existujú techniky učenia sa, pomocou ktorých sa dá vystopovať, kde nastal ten zlom a dieťa sa nenaučilo čítať s porozumením. Nie je to len v zahraničí, ale aj mnohé inštitúcie u nás, vám podajú pomocnú ruku a poradia vám, ako napraviť čítanie a naučia aj vás  rodičov, na čo dať pozor, ako viesť dieťa a ako s ním pracovať  doma. Zistite si viac…

Dyslektik nie je hlupák

Možno to taktiež dôverne poznáte. Napriek tomu , že sa  doma učíte dlhé hodiny,  výsledky v škole tomu rozhodne nezodpovedajú. Akoby dieťa vôbec nechápalo, čo číta a niežeby  dokázalo text niekomu pretlmočiť. Nakoniec vám nezostane nič iné, než denne naštudovať niekoľko predmetov a znovu ich dieťaťu vysvetliť.  V závislosti na tom, akým spôsobom učivo dieťaťu vysvetlíte, stáva sa, že niekedy prejde školou aj s jednotkami. Veľakrát to však dopadne tak, že napriek hodinám učenia sa spolu , sú známky katastrofálne.           

dyslexia nechuť k učeniu

A tak si mnohí rodičia kladú otázky:

Ako ho vlastne tento môj spôsob učenia pripraví do života? Ako je schopné sa samostatne učiť ?  Kedy je správne odovzdať štafetu zodpovednosti za svoje učenie študentovi? Existuje spôsob – metóda, ktorá mňa, ako rodiča, naučí ako pomôcť dieťaťu s učením a  moje dieťa sa  naučí učiť sa samostatne?

Môže byť moje dieťa, aj keď je dyslektik, úspešné?

Mnohí známi ľudia sa stali slávnymi , aj keď ich učitelia v mladosti považovali za hlúpych.
(Winston Churchill, John Lennon, Tom Cruise,…)  

Dyslexia – porucha čítania –nemusí byť prekážkou v dosiahnutí skvelej kariéry. Dokonca ľudia, ktorí prešli obdobím ťažkých začiatkov v škole sa zhodujú v tom, že keď museli čítaniu venovať viac času, museli byť dôslednejší a veľakrát aj pomalšie a dlhšie čítať, priviedlo ich to časom k lepším výsledkom. Predbehli aj tých, ktorí čítanie zvládli s ľahkosťou. Prečo? Lebo sa naučili zdolávať prekážky.